Tjänster

Tjänster

Föreläsningar i seminarieform, handledning och kunskapande samtal i arbetsgrupper och arbetslag främst inom "människovårdande/-mötande" yrken såsom pedagoger, skolpersonal, vårdpersonal, socialarbetare, handläggare m fl.


Utgår från ert nuläge. Definierar och belyser problemområden för att sedan flytta fokus och se möjligheter till positiv utveckling utifrån ett lyhört lyssnande.

I och tack vare olikheter har vi möjlighet att hitta likheter.

Genom att våga känslor kan så kallade svagheter bli till styrkor.


Utgångspunkten är systemteoretisk med KASAM, tillit, autenticitet och relationell pedagogik som grund.


Föreläsningar om och kring sorg och boken "När ett barn dör", och vägar framåt. 

Med fokus på bemötande, lyhördhet och mod berörs  trauma, psykisk ohälsa, mänskligt växande och utveckling.


Som diplomerad doula erbjuder jag även stöttning, trygghet och kunskap till blivande föräldrar.


 Nöjda röster:


"Tror att denna föreläsning fått mig att tänka extra på hur en människa möter en annan och att erfarenhet och personlighet faktiskt kan användas, även professionellt."

                                                       

"Hoppas du föreläser på läkarprogrammet också!"

                                                                        

"Tack för att du tog oss igenom en hel process ur vilken vi går stärkta!"


"Du berör på ett sätt som är okonventionellt i universitetsvärlden. Jag är tacksam för att jag var här."


"Inspirerar mig till att vara genuin i min yrkesroll"


"Berörd och inspirerad till mer medmänsklighet, tack!"


"En föreläsning jag kommer att minnas och bära med mig i mötet med andra människor."

                                                    Studenter, psykologutbildningen


"Handledning", ja ni går på knäna av stress, oro för våra unga i behov av stöd och ja ni famlar efter redskap för att hjälpa, lösa och samtidigt själva vara trygga i era roller. Vi löser det, ni skall få "handledning".

Detta kommunala mantra som löser allt, som ett slags trollspö skulle några sittningar med en främmande människa bringa reda i ett kaos.

Inte för att vi hade något val...tröstade mig med att vi väl skulle få fika iaf. En timma kan man väl stå ut, jag hade ju telefonen (läs facebook) med mig om inte annat.

Efter sedvanlig presentation och viss frustration över att det alls inte fanns nån fika tog Elisabet till orda och innan vi visste ordet av flödade orden från oss alla, studsade tillbaks till Elisabet som bollade vidare våra tankar med korta inflikanden, frågor och oväntade vinklingar.

En timma senare hade jag missat tre samtal, fyra sms och tre chatter men vunnit en massa insikt. Skepsismen förbyttes mot tacksamhet. Elisabet gick, men lämnade oss inte. Mentalt fanns hennes klokhet, värme och inspiration hos oss allihop, både individuellt och som grupp. Än idag, nästan tio år senare, minns vi och är tacksamma för vägledningen!"

Jessica, lärare och socialpedagog

 

"Snabb o tydlig feedback som stärkte gruppen i vårt arbete m ungdomar o dess hinder i strävan mot egen försörjning mm. Din lugna personlighet kombinerat m tydlighet o öppnande repliker gav gruppen chansen att lösa problemen på egen hand. Vi hade många lösningar i gruppen men hade inte verktygen att få fram dom. Dessa verktyg är vi väldigt tacksamma för att vi fick av dej! Arbetsgruppen svetsades samman ytterligare allteftersom tiden gick o vi fick möjligheten att få nyttja/praktisera dina råd även i vårt dagliga arbete och inte bara teoretiskt under de handledningstillfällen som vi fick träffa dej! Personligen så var den handledningen den mest givande som jag tagit del av, mycket proffsigt!"

  Stefan, arbetsmarknadskonsulent


"Elisabet är en mycket kunnig och duktig handledare. Hon kunde alltid ge oss tips och råd på hur vi skulle bemöta, stötta och anpassa till våra elever både pedagogiskt och socialt. Hon har stor kunskap att arbeta med elever med NPF och är bra på att se styrkor hos människor.       

                             

                                                          Ebba, beteendevetare


"Elisabet är en varm och inkännande person, lyhörd och inte rädd för att lyfta saker som kan upplevas som "jobbiga". Jag har deltagit i studiegrupper ledda av Elisabet och min personliga upplevelse har alltid varit att jag blivit genuint sedd och lyssnad på. Elisabet är bra på att återkoppla och knyta an till både ny och gammal kunskap samt beprövad erfarenhet i sina studiegrupper. Det jag särskilt uppskattar, då jag arbetar som lärare, är att det alltid är eleven som står i fokus och hur man kan göra för att det ska bli så bra som det bara går."

                                                                                    Lotta, lärare


                                                                                         


Till eftertanke


"Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
---
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre, istället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därför måste jag förstå att detta med att hjälpa, inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon."


Sören Kierkegaard, filosof, 1813-1855