Om oss

Audendite -

våga  lyssna


Om oss


Efter många års med arbete med människor, både unga och äldre, i högre eller lägre grad av “trasighet” ville jag ändra på något. Men... plötsligt vändes livet totalt upp och ned, bak och fram, och ut och in.

Utmattning och, min dotter, Johannas död stannade mitt hjärta och tiden en stund...

Nu är jag på gång igen, märkligt nog med en ännu starkare drivkraft. Att göra skillnad på riktigt, för att så många som möjligt ska få det så bra som möjligt, går att förverkliga!


"Att våga vara svag har gjort mig stark. Att tillåta mig att

känna känslorna, utan att alltid agera på dem, har ökat min

lyhördhet både för mig själv och för andra."

Utdrag ur boken: När ett barn dör
Kvalifikationer:

¤ Undersköterska, lärare, specialpedagog, samtalsstödjare

¤ Mamma till tre barn, varav en ängel, och bonusmamma till två

¤ Författare till boken: När ett barn dör-från att överleva till att leva

¤ Handleder arbetslag i och kring kommunikation, konflikthantering, bemötande, relationell pedagogik, grupputveckling, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(NPF) och psykosociala svårigheter

¤ Föreläser på teman om sorg, trauma, mänskligt växande och utveckling med fokus på bemötande, lyhördhet, tillit, autenticitet, nyfikenhet och mod


Erfarenheter:

* Djurvård, äldrevård, sjukvård, skola, drama-rytmik, specialstödskola, konflikthantering, elevhälsa, yoga-mindfulness

* skilsmässa, utmattningssyndrom, posttraumatisk stress, strokeutredning


Inspiratörer: (ett axplock)

- Claes Nilholm, - Aaron Antonovsky (KASAM),

- Cato R.P Bjørndal, - Susan David, - Dylan Wiliam,

- Jesper Juul, - Jonas Aspelin, - Ross Greene,

- Patricia Tudor Sandahl, - Jonas Mosskin, - Anders Jensen,

- Jonna Bornemark, - Petra Krantz Lindgren, - Ingvar Nilsson,

- Sir Ken Robinson, - Ann-Louise Ljungblad,

- Ann-Kristin Mimmi Eriksson, - Anne-Marie Körling

Sagt om Elisabet:

"Elisabet har under de år vi arbetat ihop inspirerat mig med sin klokhet, sitt mod och sitt helhjärtade engagemang för vår framtid-barnen! Med sin positiva inställning, sitt lyhörda samtidigt okomplicerade sätt har hon vunnit mångas förtroende.

Jag önskar att jag alltid hade en Elisabet Tyrenius vid min sida, som kunde viska i mitt öra hur jag ska agera i utmanande situationer. När hårda ord, frustration och bitterhet visar sig, står Elisabet redo att möta vad som än kommer fram och hon vänder motgångar till framgångar och gnäll till konstruktiva planer för förbättring. Att handskas med vår största resurs, människor kan göras med hårda nypor, med flathet eller med elegans, vilket kännetecknar Elisabets arbete."

                                                                                                                                                              en rektor

 


"Redan första dagen som Elisabet började på mitt jobb, berättade hon; Hej, jag heter Elisabet och jag har en dotter som är död. Elisabet är en sådan person som går rakt in i hjärtat, direkt!"

                                                                                                                                                     Lina, psykolog

 

                                                                                       

                                                                                                                     "Den fröken som pratar med barn"

                                                                                                                                                              elev åk 2


"Jag möttes av lyhördhet och fick möjligheten att själv upptäcka intresset i lärandet. Med det kom också viljan att lära sig mer. Jag gavs ansvar att upptäcka både mitt lärande och mig själv."

                                                                                                                                                        f.d elev åk 8"Det som kännetecknar Elisabet är att hon alltid har barnet i fokus i allt hon gör. Med engagemang och professionalitet planerar och genomför hon saker på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå och alltid med ett helhetsperspektiv. I det så leder hennes elevfokus till att hon inte väjer för de hinder som dyker upp utan tar de kontakter och samtal som krävs för att det som bestämts ska kunna genomföras.

Hon har förmågan att se vad som behöver åtgärdas här och nu och samtidigt se vad som behöver göras för att inte samma åtgärder ska behövas i framtiden, dvs åtgärdande, förebyggande och främjande perspektiv. Elisabet har förmågan att hitta balansen mellan stöd och utmaning i relation till såväl elever som kolleger och ledning och bidrar därmed till en hög grad av utveckling i den verksamhet hon befinner sig."            

                                                                                                                                                           en rektor
                  

© Copyright. All Rights Reserved